Με σύνθημά μας «Αθήνα. Πόλη χωρίς Βία. Πόλη χωρίς Διακρίσεις.», το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων είναι μια δομή του Δήμου Αθηναίων η οποία:

  • παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες με την οπτική του φύλου σε ενήλικα άτομα που υφίστανται έμφυλη βία και πολλαπλές διακρίσεις
  • σχεδιάζει και προωθεί δράσεις για την κατάρριψη των στερεοτύπων και την επίτευξη έμφυλης ισότητας στο Δήμο Αθηναίων.

Το Κέντρο υπάγεται στο Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων και την Αντιμετώπιση των Έμφυλων και Πολλαπλών Διακρίσεων», στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κέντρο λειτουργεί στα πρότυπα των συμβουλευτικών κέντρων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποιος γεωγραφικός περιορισμός των εξυπηρετούμενων ατόμων.

Όραμά μας είναι η επίτευξη όρων ισότητας, η εξάλειψη διακρίσεων και η κατάρριψη στερεοτύπων.