Οι Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους παρέχουν στις γυναίκες και στα παιδιά τους ασφαλή φιλοξενία, σίτιση, ψυχοκοινωνική στήριξη και φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό.

Στόχος των ξενώνων είναι η υποστήριξη, η ενδυνάμωση και η επανένταξη των γυναικών στην κοινότητα και στην αγορά εργασίας.

Η διαμονή έχει προσωρινό και μεταβατικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε γυναίκες κάθε ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας όπως: σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική βία.

Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και οι διευθύνσεις των Ξενώνων είναι απόρρητα για λόγους ασφαλείας και επομένως οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται:

  • Στο Τμήμα Πολιτικών Ισότητας & Αντιμετώπισης Διακρίσεων Δήμου Αθηναίων τηλ.: 210 52.10.645 – 646
  • Στο Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων (210 8625858, 210 8625355)
  • Στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας τηλ.: 210 33.17.305-6, στο Πολύκεντρο τηλ.: 210 5202800
  • Στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900

Στην ιστοσελίδα www.womensos.gr