Η κοινωνική στήριξη στα προσερχόμενα άτομα παρέχεται από κοινωνικούς λειτουργούς με εξειδίκευση σε θέματα έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων. Μέσα από τη συζήτηση ο / η κοινωνικός λειτουργός διερευνά τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου ατόμου, μεριμνά για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωσή του για θέματα επιδοματικής πολιτικής, κι άλλα ζητήματα κοινωνικής προστασίας. Επιπλέον, όταν κρίνει απαραίτητο παραπέμπει το άτομο σε άλλη υπηρεσία, πάντα με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών του με μία ολιστική προσέγγιση (Παραπομπή σε ξενώνες φιλοξενίας, σε υπηρεσίες υγείας, αστυνομικές, εισαγγελικές αρχές κ.α.).