Η εργασιακή συμβουλευτική παρέχεται από εργασιακό σύμβουλο με εξειδίκευση σε θέματα έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων. Ο/Η εργασιακός/ή σύμβουλος κατανοώντας τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τα δυνατά και αδύναμα σημεία του ατόμου, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε το προσερχόμενο άτομο, συντονισμένα και μεθοδικά, να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας του στους επαγγελματικούς στόχους που θέτει.