• Έχουμε διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της έμφυλης ισότητας στο Δήμο Αθηναίων, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
  • Πραγματοποιούμε εκδηλώσεις και δράσεις ενημέρωσης και ευαιθητοποίησης του κοινού αναφορικά με ζητήματα έμφυλης ισότητας (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο μενού, στην επιλογή Δράσεις / Εκδηλώσεις).