Χρήσιμες πληροφορίες και καλές πρακτικές για την προώθηση της έμφυλης ισότητας μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες ο οποίος είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες