Ο Οδηγός Αντιμετώπισης Στερεοτύπων και Σεξιστικής Συμπεριφοράς, ο οποίος συντάχθηκε κατόπιν έρευνας στο προσωπικό του δήμου Αθηναίων, αποτελεί ένα σύγχρονο βοήθημα ή/και εργαλείο για τους/τις εργαζόμενους/ες στο δήμο Αθηναίων, αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων και της σεξιστικής συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον. Η θεματολογία του αναπτύσσεται μέσα από εύγλωττα κείμενα, συνοδευόμενα από επιπρόσθετες πηγές και πληροφορίες, όπου μπορεί εύκολα κάθε ενδιαφερόμενος/η να ανατρέξει, προκειμένου να αντλήσει επιπλέον πληροφόρηση για τα υπό μελέτη θέματα.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό  εδώ.