• ΚΕΝΤΡΟ για την ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
  της ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ και
  των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
  Αθήνα
  πόλη χωρίς βία
  πόλη χωρίς διακρίσεις
Τηλέφωνο: 210 8625355 - 210 8625858 - 15900: 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας
ΚΕΒΠΔ - ΚΕΝΤΡΟ για την ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ και των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων και την Αντιμετώπιση των Έμφυλων και Πολλαπλών Διακρίσεων», συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και λειτουργεί στα πρότυπα των συμβουλευτικών κέντρων της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Ο ρόλος του Κέντρου είναι διττός:

1. Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης με την οπτική του φύλου (ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική και εργασιακή συμβουλευτική)

2. Προαγωγή της ισότητας των φύλων ώστε οι πολιτικές και οι πράξεις του Δήμου Αθηναίων να ενσωματώνουν, στο σύνολό τους, την οπτική του φύλου (gender mainstreaming)

 

Αθηνα,
Πολη χωρις Βια,
Πολη χωρις Διακρισεις

Για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, το Κέντρο παρέχει δωρεάν τις εξής συμβουλευτικές υπηρεσίες με την οπτική του φύλου:

 • Κοινωνική Στήριξη
 • Ψυχολογική Στήριξη
 • Νομική Συμβουλευτική
 • Εργασιακή Συμβουλευτική
 • Παραπομπές
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα Έμφυλης Βίας

Για την προώθηση της έμφυλης ισότητας, το Κέντρο:

 • Προτείνει, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και ενέργειες οι οποίες ενσωματώνουν την οπτική του φύλου
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί για θέματα Έμφυλης Ισότητας

Exit - Εξοδος